Българско общество за проучване на ХVІІІ век

Интердисциплинарна научна конференция

Пари, думи, памет

3-4 април 2003 г.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

in English

Начало

За дружеството

Членове

 

ДОКЛАДИ:

 

C18