Българско общество за проучване на ХVІІІ век

Интердисциплинарна научна конференция

Модерността вчера и днес

25- 26 февруари 2002 г.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

in English

Начало

За дружеството

Членове

Конференция

ДОКЛАДИ:

 

C18