Българско общество за проучване на 18 век

in English

Начало

За дружеството

Членове

Устав

 

Председател: Рая Заимова, Институт по балканистика, БАН, rzaimova@hotmail.com

Член на УС: Николай Аретов, Институт за литература, БАН, naretov@yahoo.com

 

Българското общество за проучване на 18 век е основано през 1992 г. в София. То наброява 43 члена - учени от БАН, преподаватели в Софийския университет, в университетите в Пловдив, Велико Търново, Шумен, Благоевград, библиотекари от НБКМ, музейни работници. Българското общество е активен член на Международното дружество за проучване на 18 век и участва във всичките му начинания.

Българското общество подпомага изследванията на българската, балканската и европейската история и култура на 18 век и съдейства за установяване на научни контакти и сътрудничество с чужди учени и институции. Организира интердисциплинарни конференции и публикува научни сборници и колективни изследвания.

 

Конференции:

Книги, книгоиздатели и книгопечатане през 18 и 19 в. - София, 1993.

Международна конференция, посветена на Волтер, в която участваха учени от Белгия, Румъния и Франция. – София, 1994. Част от докладите бяха публикувани в сп. Etude balkaniques, 1995.

Културните пространства през ХVIII и ХIХ век. - София, 1998.

Българският ХVIII век. - София, 1999.

Международна конференция Да мислим другото - образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ век) - София, 2000. С участници от Белгия, Гърция, Румъния, Русия, САЩ, Турция и Франция.

Модерността – вчера и днес. - София, 2002.

Пари, думи, памет. – София, 2003.

Просветеният смях. – София, 2004.

 

Публикации

Да мислим другото - образи, стереотипи, кризи. Кралица Маб, София, 2001.

Модерността – вчера и днес. Кралица Маб, София, 2003.

Пари, думи, памет. Кралица Маб, София, 2004..

 

Voltaire